TEATRE

La disciplina del teatre s'imparteix a la matèria d'Espectacle de 1r i d'Arts Escèniques de 2n. Comptem amb l'assessorament de la professora de teatre Rosa Mateu.

A primer curs es treballa l'expressió corporal, activant la ment i el cos, amb exercicis d'entrenament actoral bàsic. A partir de segon curs, ja es treballa la dicció, la lectura en veu alta i la representació de fragments de les lectures obligatòries corresponents. També es treballa de manera teòrica la història de les arts escèniques, repartida durant els dos cursos.